Noteikumi

Latgales Jauno ģeogrāfu skolas

noteikumi 2016./17.gada sezonai

 

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

• LJĢS notiek 2016./17. mācību gada ietvaros no oktobra līdz aprīlim (7 reizes mācību gadā), vienu reizi mēnesī, sestdienās

• Nodarbību datumi tiek izziņoti vismaz mēnesi iepriekš
• LJĢS norises valoda ir latviešu
• LJĢS tiek organizēta konkursu formā
• LJĢS konkursa dalībniekus iedala 4 vecuma grupās: 6.-9.klašu skolēni, 10. 11. un 12.klašu skolēni
• LJĢS nodarbības sastāv no apmēram 7 konkursa kārtām
• Novembrī risinās LJĢS Latgales Atklātā ģeogrāfijas olimpiāde
• Ikmēneša 
nodarbības norisinās par dažādām tēmām, kas vismaz mēnesi iepriekš tiek izziņotas. 

• Februārī notiek LJĢS Komandu mači, kad sacensībās tiekas dalībnieku izveidotas komandas.
• Katras vidusskolas klašu grupas labākais LJĢS dalībnieks LJĢS Atklātajā olimpiādē saņem ielūgumu startam Latvijas Ģeogrāfijas olimpiādē
• Katrā nodarbībā, arī Atklātajā olimpiādē un Komandu mačos, katras grupas dalībnieki saņem ieskaites punktus sezonas kopvērtējumā
• Jebkuras izmaiņas nolikumā vai nodarbību norisē tiks nekavējoties paziņotas dalībniekiem LJĢS oficiālajā mājas lapā

 

ATBILŽU VĒRTĒŠANA

 

• Atbildes vērtē vērtēšanas komisija.
• Vērtēšanas komisijā piedalās LJĢS organizētāji.
• Vērtēšanas komisijas pienākumos ietilpst praktisko uzdevumu sagatavošana un vērtēšana, kā arī rezultātu paziņošana.
• Vērtēšanas komisija nepieciešamības gadījumā drīkst pieaicināt arī citus pārstāvjus.
• Katras uzdevumu kārtas punktu skaitu nosaka uzdevumu sastādītājs
• Dalībniekam ir tiesības apstrīdēt sava darba vērtējumu, vēršoties pie LJĢS Žūrijas vadītāja Gata Kampernova

 

PUNKTU PIEŠĶIRŠANA

 

• 6.-9.klašu skolēni katrā nodarbībā saņem:
Par 1.vietu – 8 punkti
Par 2.vietu – 6 punkti
Par 3.vietu – 5 punkti
Par 4.vietu – 4 punkti
Par 5.-8.vietu – 3 punkti
Par 9.-15.vietu – 2 punkti
       Visi pārējie - 1 punkts
• Visi skolēni, kas savā grupā atsevišķā uzdevumā ieguvuši augstāko punktu summu, bet nav iekļuvuši labāko 15 vidū, saņem 1 papildus punktu
• 10.-12.klašu skolēni saņem:
Par 1.vietu – 8punkti
Par 2.vietu – 6punkti
Par 3.vietu – 5punkti
Par 4.vietu – 4punkti
Par 5.vietu – 3punkti
Par 6.vietu – 2punkti
Visi pārējie - 1 punkts

• Visi vidusskolēni, kas savā grupā atsevišķā uzdevumā ieguvuši augstāko punktu summu, bet nav iekļuvuši labāko 6 vidū, saņem 1 papildus punktu
• Katras nodarbības absolūtais uzvarētājs saņem papildus 1 punktu kopvērtējumā
• Komandu mačos punktus piešķir sekojoši:
      1.vieta - katrs dalībnieks pa 8 punktiem
      2.vieta - katrs pa 7 punktiem
      3.vieta - katrs pa 6 punktiem
      4.vieta - katrs pa 5 punktiem
      5. vieta - katrs pa 4 punktiem
      6.-8. vieta - katrs pa 3 punktiem
      9.vieta līdz 1/2 pēc rezultāta iekļuvušās komandas - katrs pa 2 punktiem
      Pēc rezultāta otrajā pusē - katrs pa 1 punktam
     Skolu kopvērtējumā komandas ienesīs dubultu punktu skaitu (1.vieta 16p, 2.v. 14p utt.).
• Skolu kopvērtējumā katrā nodarbībā (izņemot Komandu mačus) ieskaitē tiek summēti sešu dalībnieku labākie rezultāti.
• Katras individuālās nodarbības kopējie rezultāti (absolūtā klase) tiek summēti un dalīti, iegūstot vidējo nodarbības dalībnieka rezultātu. Visi, kas atrodas virs vidējā dalībnieka rezultāta, saņem ieskaites punktus LJĢS absolūtajā kopvērtējumā. Ja dalībnieks uzrāda labāko rezultātu atsevišķā nodarbības kārtā, tas arī tiek ieskaitīts šajā kopvērtējumā.
• Katras nodarbības rezultāti parādās LJĢS mājas lapā 2 dienu laikā.

 

APBALVOŠANA

 

• Katras nodarbības noslēgumā LJĢS apbalvo katras grupas 3 labākos rezultātu ieguvējus, kā arī absolūto uzvarētāju
• Marta ikmēneša nodarbībā apbalvo visu klašu grupu trīs labāko rezultātu īpašniekus sezonas kopvērtējumā
• LJĢS 1 vietas ieguvējs sezonā 12.klašu grupā var iegūt īpašo balvu - budžeta vietu LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.

 

DALĪBNIEKU SODĪŠANA

 

• Konkursu vērtētāji drīkst piemērot soda punktus par:
  • špikošanu
  • apspriešanos ar citu dalībnieku
  • anulēt kārtu rezultātu dalībniekam, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka šis cilvēks ir jebkādā veidā nelikumīgi iepriekš ieguvis kārtas pareizās atbildes.
  • anulēt nodarbības rezultātus, ja netiek ievēroti iekšējie kārtības noteikumi.
• Par noteikumu neievērošanu LJĢS mājaslapā konkursa rīkotājiem (žūrijai) ir tiesības attiecīgajam dalībniekam piešķirt brīdinājumu līdz nākamajai LJĢS kārtai, kuras laikā šis brīdinājums pārvēršas par -2 no kopējā punktu skaita

Comments