Noteikumi

Latgales Jauno ģeogrāfu skolas

noteikumi 2019./20.gada sezonai

 

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

• LJĢS notiek 2019./20. mācību gada ietvaros no septembra līdz martam (7 reizes mācību gadā), vienu reizi mēnesī, sestdienās

• LJĢS norises valoda ir latviešu
• LJĢS tiek organizēta konkursu formā
• LJĢS konkursa dalībniekus iedala 3 vecuma grupās: 6./7., 8./9. un 10.-12.klašu skolēni
• LJĢS nodarbības sastāv no apmēram 7 konkursa kārtām
• Janvārī risinās LJĢS Latgales Atklātā ģeogrāfijas olimpiāde
• Ikmēneša 
nodarbības norisinās par dažādām tēmām, kas vismaz mēnesi iepriekš tiek izziņotas. 

• Februārī notiek LJĢS Komandu mači, kad sacensībās tiekas dalībnieku izveidotas komandas.
• Katrā nodarbībā, arī Atklātajā olimpiādē un Komandu mačos, katras grupas dalībnieki saņem ieskaites punktus sezonas kopvērtējumā
• Jebkuras izmaiņas nolikumā vai nodarbību norisē tiks nekavējoties paziņotas dalībniekiem LJĢS oficiālajā mājas lapā

 

ATBILŽU VĒRTĒŠANA

 

• Atbildes vērtē vērtēšanas komisija.
• Vērtēšanas komisijā piedalās LJĢS organizētāji.
• Vērtēšanas komisijas pienākumos ietilpst praktisko uzdevumu sagatavošana un vērtēšana, kā arī rezultātu paziņošana.
• Vērtēšanas komisija nepieciešamības gadījumā drīkst pieaicināt arī citus pārstāvjus.
• Katras uzdevumu kārtas punktu skaitu nosaka uzdevumu sastādītājs
• Dalībniekam ir tiesības apstrīdēt sava darba vērtējumu, vēršoties pie LJĢS Žūrijas vadītāja Edmunda Gutāna vai 
konkrētās nodarbības žūrijas vadītāja

 

PUNKTU PIEŠĶIRŠANA

 

• Pamatskolas klašu grupas dalībnieki saņem kopvērtējuma punktus pēc nodarbībā uzrādītā rezultāta:

Par 1.vietu – 18 punkti
Par 2.vietu – 16 punkti
Par 3.vietu – 14 punkti
Par 4.vietu – 12 punkti
Par 5.vietu 
– 10 punkti
Par 6.vietu – 9 punkti
Par 7-9.vietu – 8 punkti
Par 10-12.vietu – 7 punkti
Par 13.-15.vietu – 6 punkti
Par 16.-18.vietu – 5 punkti
Par 19.-21.vietu – 4 punkti
Par 22.-24.vietu – 3 punkti
Par 25.-27.vietu – 2 punkti
Par katru nākako vietu - 1 punkts

• Visi skolēni, kas savā grupā atsevišķā uzdevumā ieguvuši augstāko punktu summu, bet nav iekļuvuši labāko 27 (psk.) vidū, saņem 1 papildus punktu
• Katras nodarbības absolūtais uzvarētājs saņem papildus 3 punktus kopvērtējumā, otrās vietas ieguvējs šajā vērtējumā - 2 punktus, bet trešā labākā rezultāta īpašnieks punktu.

• Komandu mačos punktus piešķir atbilstoši pamatskolas kopvērtējuma ieskaitei. Skolu kopvērtējumā komandas ienesīs dubultu punktu skaitu - 1.vieta 36 punktus, 2.vieta 32 punktus utt.
• Skolu kopvērtējumā katrā nodarbībā (izņemot Komandu mačus) ieskaitē tiek summēti sešu dalībnieku labākie rezultāti, kā arī 1/2 no nākamo 4 dalībnieku iegūtajiem individuālajiem punktiem.
• Katras individuālās nodarbības kopējie rezultāti (absolūtā klase) tiek summēti un dalīti, iegūstot vidējo nodarbības dalībnieka rezultātu. Visi saņem ieskaites punktus LJĢS absolūtajā kopvērtējumā. Ja dalībnieks uzrāda absolūti labāko rezultātu atsevišķā nodarbības kārtā, tas arī tiek ieskaitīts šajā kopvērtējumā. 
• Katras nodarbības rezultāti parādās LJĢS mājas lapā 2 dienu laikā.

 

APBALVOŠANA

 

• Katras nodarbības noslēgumā LJĢS apbalvo katras grupas 3 labākos rezultātu ieguvējus, kā arī absolūto uzvarētāju
• Marta ikmēneša nodarbībā apbalvo visu klašu grupu trīs labāko rezultātu īpašniekus sezonas kopvērtējumā

 oktobra nodarbības "saimnieciskā un tehnoloģiju ģeogrāfija" 10 absolūti labāko rezultātu īpašnieki iegūst tiesības bez priekšsacīkšu kārtas startēt E.Birznieka JĢS Atklātajā olimpiādē 14.decembrī Rīgā

• LJĢS komandu maču labākās 3 komandas iegūst tiesības bez dalības maksas piedalīties E.Birznieka JĢS komandu sacensībās 9.martā

• LJĢS 1. vietas ieguvējs sezonā 12.klašu grupā var iegūt īpašo balvu - budžeta vietu LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.

 

DALĪBNIEKU SODĪŠANA

 

• Konkursu vērtētāji drīkst piemērot soda punktus par:
  • špikošanu
  • apspriešanos ar citu dalībnieku
  • anulēt kārtu rezultātu dalībniekam, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka šis cilvēks ir jebkādā veidā nelikumīgi iepriekš ieguvis kārtas pareizās atbildes.
  • anulēt nodarbības rezultātus, ja netiek ievēroti iekšējie kārtības noteikumi.
• Par noteikumu neievērošanu LJĢS mājaslapā konkursa rīkotājiem (žūrijai) ir tiesības attiecīgajam dalībniekam piešķirt brīdinājumu līdz nākamajai LJĢS kārtai, kuras laikā šis brīdinājums pārvēršas par -2 no kopējā punktu skaita

Comments